Salubritate

SC ADP GHERLA SA este principalul operator de salubritate pe raza municipiului Gherla si a localitatilor componente
Incepand cu luna aprilie 2018 , tarifele practicate de SC ADP GHERLA SA ,aprobate prin HCL NR. 24 / 29.03.2018 , sunt :
 
    - tarif salubritate persoane fizice : 8,94 lei/persoana/luna
    - colectare, transport, depozitare deseuri: 107,29 lei/mc
    - transport reziduuri de catre beneficiar, la rampa de deseuri menajere,cu mijloace proprii : 53,65 lei/mc
    - inchiriere container capacitate 1,1 mc(pt agenti economici) : 21,00 lei/container/luna
Sumele nu contin TVA
Pentru incheierea contractelor de salubritate va rugam sa va prezentati la sediul ADP Gherla
Documente necesare : 
Persoane juridice :
 
 
- certificat de inregistrare,certificat constatator pentru punctele de lucru, dovada spatiului. De asemenea, stampila unitatii
In cazul persoanelor fizice : carte de identitate titular contract, dovada spatiului, declaratie pe propria raspundere cu privire la numarul de persoane ce vor fi cuprinse in contract.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC ADP GHERLA SA este principalul operator de salubritate pe raza municipiului Gherla si a localitatilor componente
Tarifele practicate de SC ADP GHERLA SA sunt aprobate prin HCL NR. 20 / 2009, astfel
 
    - tarif salubritate persoane fizice : 4,12 lei/persoana/luna
    - colectare, transport, depozitare reziduuri : 49,47 lei/mc
    - transport reziduuri de catre beneficiar, la rampa de deseuri menajere,cu mijloace proprii : 24,73 lei/mc
    - inchiriere container capacitate 1,1 mc : 14,00 lei/container/luna
Sumele nu contin TVA
Pentru incheierea contractelor de salubritate va rugam sa va prezentati la sediul ADP Gherla
Documente necesare : 
- certificat de inregistrare, dovada spatiului,carte de identitate administrator. De asemenea, stampila unitatii
In cazul persoanelor fizice : carte de identitate titular contract, dovada spatiului