Salubritate

SC ADP GHERLA SA este principalul operator de salubritate pe raza municipiului Gherla si a localitatilor componente
Incepand cu luna martie 2020, tarifele practicate de SC ADP GHERLA SA ,aprobate prin 
HCL NR. 9 / 10.02.2020 hcl 9 feb2020.pdf (134785) , sunt : 
 
  
NOTA    
Pentru a incuraja populatia si agentii economici/institutiile publice sa colecteze selectiv deseurile
menajere municipale amestecate, in cazul in care nu se respecta conditiile de colectare a
deseurilor pe cele patru fractii, propunem aplicarea unui procent de 25% la
tariful de gestionare al deseurilor menajere reziduale astfel incat sa se poata acoperii
 cheltuielile de gestionare a deseurilor
Sumele nu contin TVA
Pentru incheierea contractelor de salubritate va rugam sa va prezentati la sediul ADP Gherla
Documente necesare : 
Persoane juridice :

 

 
- certificat de inregistrare,certificat constatator pentru punctele de lucru, dovada spatiului, imputernicire pentru persona responsabila cu semnarea contractului. De asemenea, stampila unitatii
In cazul persoanelor fizice : carte de identitate titular contract, dovada spatiului, declaratie pe propria raspundere cu privire la numarul de persoane ce vor fi cuprinse in contract.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC ADP GHERLA SA este principalul operator de salubritate pe raza municipiului Gherla si a localitatilor componente
Tarifele practicate de SC ADP GHERLA SA sunt aprobate prin HCL NR. 20 / 2009, astfel
 
    - tarif salubritate persoane fizice : 4,12 lei/persoana/luna
    - colectare, transport, depozitare reziduuri : 49,47 lei/mc
    - transport reziduuri de catre beneficiar, la rampa de deseuri menajere,cu mijloace proprii : 24,73 lei/mc
    - inchiriere container capacitate 1,1 mc : 14,00 lei/container/luna
Sumele nu contin TVA
Pentru incheierea contractelor de salubritate va rugam sa va prezentati la sediul ADP Gherla
Documente necesare : 
- certificat de inregistrare, dovada spatiului,carte de identitate administrator. De asemenea, stampila unitatii
In cazul persoanelor fizice : carte de identitate titular contract, dovada spatiului