Colectare deseuri

24.03.2021 15:01

ADP GHERLA SA , asigura colectarea  deseurilor nepericuloase generate din activitati de reamenajare si renovare interioara si/sau exterioara a locuintelor/gospodariilor populatiei biodeseuri, mobilier, deseuri rezultate din activitati de constructii si demolari)
Pentru informatii si solicitari va rugam sa ne contactati la sediu nostru din Gherla,str.Gelu nr. 7, sau la telefon 0748150135.